Belgocontrol breidt onderhoudscontract met Thales uit

In het kader van de internationale luchtvaartbeurs “Paris Air Show” ondertekenden Belgocontrol en Thales vandaag een uitgebreid onderhoudscontract voor het Eurocat-systeem dat het luchtverkeer beheert (nieuwe naam: TopSky ATC) en dat in gebruik is bij Belgocontrol. De versterkte samenwerking met Thales maakt onder andere rechtstreekse en snelle interventies mogelijk op de sites van Belgocontrol.

Vrijdag 23 juni 2017

Belgocontrol voert al een aantal jaar een intensief investeringsbeleid wat betreft zijn systemen en personeel om de continuïteit van de geleverde diensten te verzekeren. In 2017 alleen al zal de beheerder van het luchtverkeer 37 miljoen euro in technische installaties investeren.

Het uitgebreide onderhoudscontract met Thales is een logische stap in het business continuity plan. Zowel de software als de hardware die door Thales worden geleverd, zijn opgenomen in het contract.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol: “Het is cruciaal dat onze systemen op elk moment performant en up-to-date zijn. De versterkte samenwerking met Thales bouwt nog meer garanties in dat hun systeem goed werkt en voorziet snelle oplossingen ingeval er zich een incident voordoet. Zulke investeringen versterken de continuïteit van onze activiteiten en onze diensten, ten voordele van onze klanten.”

Foto: Ondertekening van het uitgebreide onderhoudscontract tussen Jean Marc Alias, Vice President van Thales (ATM activities) en Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol.