Belgocontrol en ANA Lux breiden samenwerking verder uit

Belgocontrol en ANA Lux breiden samenwerking verder uit

De Belgische en Luxemburgse luchtverkeersleiding zijn uiterst tevreden over de intensievere samenwerking die tot stand kwam na het afsluiten van een overeenkomst in 2017. Met een uitbreiding en verdieping van die samenwerking bevestigen ze hun onderlinge vertrouwen. Vier nieuwe domeinen worden aan de oorspronkelijke Memorandum of Understanding toegevoegd.

Vrijdag 28 september 2018

De overeenkomst van 2017 was een belangrijke stap in de samenwerking tussen Belgocontrol en ANA Lux. Met de uitbreiding en verdieping die vandaag werd getekend, engageren beide partijen zich om die samenwerking verder uit te breiden naar andere domeinen van hun werking en de huidige samenwerking te verdiepen.

Belgocontrol CEO Johan Decuyper en Claudio Clori, directeur van ANA Lux
Belgocontrol CEO Johan Decuyper en Claudio Clori, directeur van ANA Lux
Download

Nieuwe domeinen

Rond elk gebied van de uitbreiding zullen binnenkort concrete initiatieven worden opgestart door de verschillende experten van Belgocontrol en ANA Lux. Het gaat meer bepaald om volgende onderwerpen:

  • Safety wordt uitgebreid naar Safety & Compliance. Beide organisaties slaan de handen in elkaar om te voldoen aan de huidige en toekomstige internationale regelgeving op dat vlak.
  • De behoeften op vlak van opleiding van beide partners worden in kaart gebracht. De nieuwe joint venture Entry Point North Belgium zal hier een oplossing bieden.
  • Drones en de veilige integratie ervan in het luchtruim vormen een belangrijke uitdaging voor luchtverkeersleidingscentra. Belgocontrol en ANA Lux zullen de evoluties rond het beheer van onbemand luchtverkeer (Unmanned Aircraft System Traffic Management) opvolgen en opportuniteiten onderzoeken om hierrond samen te werken.
  • Omwille van de nabijheid van het Belgische en Luxemburgse luchtruim en omdat Belgocontrol een deel van het Luxemburgse luchtruim beheert, delen beide luchtverkeersleiders hun kennis en ervaringen op vlak van risicomanagement. Ze werken dan ook binnen hetzelfde standaard referentiekader (ISO31000) en stemden hun risicobeheersmodellen op elkaar af. Zo kunnen ze makkelijker gezamenlijke risico-inschattingen maken en verloopt ook de onderlinge operationele samenwerking vlotter wanneer dat nodig is.

Verder werken op wat bestaat

Ook de bestaande samenwerkingsdomeinen krijgen verder vorm. Om de milieu-impact van de luchtvaartactiviteiten rondom de luchthaven van Luxemburg verder te beperken, werken Belgocontrol en ANA Lux samen op gebied van CDO (Continuous Descent Operations). Zo worden nu voor ieder vluchtprofiel gegevens verzameld om vliegtuiglawaai en brandstofverbruik verder te verlagen.

Verschillende PBN- procedures (Performance Based Navigation) voor de luchthaven van Luxemburg worden toegepast. De naderingsprocedures voor beide landingsbanen en hun aansluitingen op het routenetwerk kunnen gevlogen worden op basis van satellietnavigatie. Dit verhoogt naast de veiligheid ook nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de dienstverlening.