Belgocontrol en ANA-Lux versterken samenwerking

Deze morgen ondertekenden Belgocontrol en ANA Lux een Memorandum of Understanding. De nationale luchtverkeersleiders van België en Luxemburg breiden hun samenwerking verder uit.

Donderdag 23 maart 2017

Belgocontrol beheert nu al het luchtverkeer in een deel van het Luxemburgse luchtruim (tussen 14.500 en 24.500 voet). Er bestaan ook andere samenwerkingsinitiatieven. Sommige daarvan lopen al geruime tijd, andere vormen van operationele samenwerking kwamen recent tot stand. Om dat alles op elkaar af te stemmen, besloten Belgocontrol en ANA Lux om een overkoepelend samenwerkingsakkoord af te sluiten. Vandaag zetten beide bedrijven dat samenwerkingsakkoord formeel op papier in de vorm van een Memorandum of Understanding.

In het akkoord worden verschillende domeinen opgesomd waarin ANA Lux en Belgocontrol elkaar versterken. Het gaat onder andere om Continuous Descent Operations (groene landingen), flight procedure design (uitwerken van vliegprocedures), meteorologische diensten, veiligheid, contingency, uitwisseling van radargegevens, de gemeenschappelijke vertegenwoordiging op internationale fora,… De MoU is een princiepsakkoord; specifieke akkoorden per thema of domein leggen de concrete engagementen vast.

België en Luxemburg verdiepen zo hun historische samenwerking. Het engagement sluit ook aan bij de doelstellingen van de Single European Sky, het samenwerkingsverband tussen alle Europese luchtverkeersleiders.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol: “Een belangrijk element in de strategie van Belgocontrol is het afsluiten van partnerships om onze positie in de internationale luchtvaart verder te verzekeren. België en Luxemburg hebben een traditie van samenwerking en wensen die te versterken. Dit akkoord maakt van Belgocontrol en ANA Lux sterkere spelers in een internationale sector die voortdurend in evolutie is en steeds concurrentiëler wordt.”
  • Beeld: John Santurbano, Directeur ANA Lux en Belgocontrol-CEO Johan Decuyper