Belgocontrol en de ULB slaan de handen in elkaar voor Onderzoek en Ontwikkeling

Belgocontrol en de Université libre de Bruxelles (ULB) gingen vandaag een partnership aan voor Onderzoek en Ontwikkeling. Het Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (kortweg IGEAT) van de ULB zal zich toespitsen op de cartografische voorstelling en de geavanceerde ruimtelijke analyse van het luchtverkeer.

Donderdag 22 juni 2017

Naast zijn belangrijkste opdrachten, de veiligheid en het beheer van het luchtverkeer, is Belgocontrol zich ook bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom interesseert het bedrijf zich al een aantal jaar voor de invloed van het luchtverkeer op het milieu.

Met het IGEAT heeft Belgocontrol een ideale partner gevonden om gegevens te verzamelen en grondig te analyseren. In samenwerking met de betrokken diensten van Belgocontrol zal het IGEAT-team bijvoorbeeld bekijken hoe de online informatie nog beter ter beschikking kan worden gesteld voor de omwonenden van Brussels Airport. Het instituut zal zich ook toeleggen op de ontwikkeling van tools voor urbanismetoepassingen en zal methodes uitwerken die trajectafwijkingen van vliegtuigen analyseren.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol : “Dit partnership betekent dat Belgocontrol alweer een stap dichterbij komt in zijn doel om onderzoek in zijn diverse activiteitsdomeinen samen met onze Belgische universiteiten te stimuleren. Via dit soort samenwerkingen beschikken wij over uitgebreidere informatie die we kunnen delen met onze stakeholders om zo samen verder de belangen van de luchtvaart te kunnen verzoenen met de levenskwaliteit van de omwonenden. Op die manier neemt Belgcontrol voluit zijn maatschappelijke rol op.”

Belgocontrol ging de voorbije jaren al gelijkaardige partnerships aan met de universiteiten van Leuven (KUL) en Antwerpen (UA).

  • Foto in bijlage: Het partnership tussen Belgocontrol en de ULB werd gesloten in aanwezigheid van (van links naar rechts op de groepsfoto): professor Frédéric Dobruszkes van het IGEAT; Christian Berlanger, Directeur generaal Internationalisering en Externe Relaties van Belgocontrol;  de rector van de ULB, Yvon Englert; de CEO van Belgocontrol, Johan Decuyper en de voorzitter van de Raad van bestuur van Belgocontrol, Renaud Lorand.