Belgocontrol en de Waalse luchthavens bundelen de krachten op het vlak van luchtvaartveiligheid

Belgocontrol en de Waalse luchthavens bundelen de krachten op het vlak van luchtvaartveiligheid

Veiligheid is de topprioriteit voor alle spelers uit de luchtvaartsector. Daarom ondertekenden Belgocontrol en de Waalse overheidsdienst (SPW) een overeenkomst die de samenwerking tussen de beide organisaties formaliseert met het oog op een gezamenlijk beheer van de luchtvaartveiligheid op de luchthavens van Luik en Charleroi.

Vrijdag 13 juli 2018

De Waalse luchthavens nemen een hoge vlucht, met alsmaar toenemende activiteit. Omvangrijke infrastructuurwerken nabij de start- en landingsbanen en op de manoeuvreerterreinen zijn momenteel aan de gang of zullen binnenkort van start gaan op Liège Airport en Brussels South Charleroi Airport. Ook de structuren van de Waalse luchthavens ondergingen een ware metamorfose in de afgelopen jaren. Die evolutie zette Belgocontrol en de SPW ertoe aan de jarenlange nauwe samenwerking tussen de spelers op het terrein op het vlak van luchtvaartveiligheid te formaliseren. De nieuwe overeenkomst regelt alle aspecten die verband houden met de coördinatie en samenwerking met het oog op het gezamenlijke beheer van de luchtvaartveiligheid op de Waalse luchthavens en is conform de geldende internationale en Europese reglementering.

Zo verbinden de twee organisaties zich ertoe om alle gegevens en informatie gerelateerd aan luchtvaartveiligheid structureel uit te wisselen; het gaat dan om meldingen van voorvallen en incidenten, studies over veiligheid en over elke operationele verandering met een mogelijke impact op die veiligheid, onder meer in het kader van werken aan de luchthaveninfrastructuur.

Modern en verantwoordelijk beheer van luchtvaartveiligheid

Op regelmatige basis worden coördinatievergaderingen tussen de safety units van Belgocontrol, de SPW en de operationele diensten op de luchthavens van Luik en Charleroi  gepland. Die formele samenwerking maakt een modern en verantwoordelijk beheer van alle aspecten in verband met veiligheid mogelijk, de topprioriteit van alle spelers uit de luchtvaartsector. 

In 2017 beheerde de nationale luchtverkeersleider in alle veiligheid  92.241 vliegbewegingen op de luchthaven van Charleroi en 54.962 op de luchthaven van Luik. Nagenoeg acht miljoen passagiers en meer dan 700.000 ton vracht werden in 2017 vervoerd via de Waalse luchthavens, een record zonder voorgaande.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol: “Dag en nacht verzekeren onze medewerkers de veiligheid van het luchtverkeer. Dankzij deze overeenkomst zullen we informatie voortaan vollediger en sneller kunnen uitwisselen. We zullen onze nauwe samenwerking ook beter kunnen afstemmen op de specifieke context van de Waalse luchthavens die in volle expansie zijn, een evolutie die Belgocontrol volop ondersteunt. Daarbij houden we slechts een doel voor ogen: het hoogste veiligheidsniveau handhaven ten bate van alle gebruikers, passagiers, luchtvaartmaatschappijen, omwonenden, enz.”
Jean-Luc Crucke, Waals minister van Luchthavens: “De ondertekening van dit protocol tussen onze beide instanties is een belangrijke stap; het zal de uitwisseling van informatie die een rechtstreekse impact kan hebben op de luchtvaartveiligheid van onze Waalse luchthavens aanzienlijk versterken. Het al bestaande beheersysteem zal er alleen maar efficiënter door worden. Die goede samenwerking stemt me ook blij, omdat ze in mijn ogen een prioriteit blijft in het licht van de ontwikkeling van onze luchthavens.”
François Bellot, federaal minister van Mobiliteit: “De veiligheid van het luchtverkeer is onze prioriteit. De resultaten van Belgocontrol op dat vlak zijn indrukwekkend: 2016 en 2017 horen tot de beste jaren uit de geschiedenis van de luchtverkeersleiding in België. Daarmee wordt eens te meer afdoend bewezen dat veiligheid onlosmakelijk deel uitmaakt van het DNA van de luchtverkeersleiders van Belgocontrol. Dankzij de inspanningen van de federale overheid slaagt Belgocontrol erin zijn rol en cruciale opdracht van openbare dienst in het luchtruim en op de luchthavens van ons grondgebied ten volle op te nemen.”
Federaal minister van Mobiliteit François Bellot, Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke en CEO Belgocontrol Johan Decuyper