Belgocontrol en skyguide werken samen aan begeleiding luchtverkeersleiders na incidenten

Deze morgen ondertekenden Belgocontrol en het Zwitserse skyguide een samenwerkingsakkoord over de begeleiding van luchtverkeersleiders na incidenten. Via uitwisseling van ervaringen willen beide bedrijven die begeleiding verder uitwerken en waar nodig elkaar zelfs ondersteunen na dergelijke incidenten.

Donderdag 12 januari 2017

Incidenten in het luchtverkeer kunnen een zware impact hebben op luchtverkeersleiders. Hun job houdt een grote verantwoordelijkheid in en gaat gepaard met heel wat stress. Die kan na een incident zeer zwaar wegen. Daarom voorziet Belgocontrol in een systeem van CISM: Critical Incident Stress management. Dat bestaat overigens ook bij onder andere hulpverleningsdiensten zoals politie en brandweer waar medewerkers ook met uitzonderlijke situaties kunnen geconfronteerd worden.

CISM biedt luchtverkeersleiders ondersteuning na een incident om hen te helpen bij de verwerking ervan en met de bedoeling om hen te begeleiden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. Die ondersteuning komt in eerste instantie van collega-luchtverkeersleiders die daarvoor speciaal opgeleid zijn en die zich ook best in de situatie van de betrokken luchtverkeersleider kunnen inleven. In tweede instantie kan een beroep gedaan worden op externen voor de begeleiding.

Belgocontrol en skyguide kwamen overeen om de ervaringen op vlak van CISM met elkaar uit te wisselen. Na een incident zou de betrokken partij verslag kunnen uitbrengen over de beleving van het voorval bij de luchtverkeersleiders, de aanpak die ze gevolgd hebben in het kader van CISM en de effecten van die aanpak. Ook kan elkaars hulp ingeroepen worden indien ze in hun eigen CISM-team niet de nodige opvang kunnen verzekeren doordat ze zelf teveel betrokken zijn. Een andere mogelijkheid is een overleg tussen de luchtverkeersleiders die als CISM-verantwoordelijken zijn aangeduid.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol: “Wij willen onze luchtverkeersleiders maximaal bijstaan tijdens de moeilijkste momenten van hun carrière. Onze eerste bezorgdheid in dergelijke situaties is hun welzijn. Met de nodige begeleiding willen wij hen helpen om hun job zo snel mogelijk te hervatten. Bovendien garanderen we zo ook de optimale veiligheid van het luchtverkeer door enkel luchtverkeersleiders in te schakelen die zowel fysiek als mentaal in staat zijn om de job uit te oefenen. De samenwerking met skyguide kan ons hierover eventueel nieuwe inzichten bezorgen.”