Belgocontrol kent Egis raamovereenkomst met een duur van drie jaar toe ter ondersteuning van strategische transformatie

Belgocontrol kent Egis raamovereenkomst met een duur van drie jaar toe ter ondersteuning van strategische transformatie

Dinsdag 6 maart 2018 — Belgocontrol, de Belgische verlener van luchtverkeersleidingsdiensten (Air Navigation Service Provider of ANSP), heeft het Egis-consortium een raamovereenkomst met verschillende loten toegewezen ter ondersteuning van zijn strategische, operationele en technische transformatie voor de komende 3 jaar.

Belgocontrol koos voor Egis omwille van de brede waaier aan skills die het op zijn conto heeft, met inbegrip van de erkende expertise van zijn aviation business unit in consultancy (Helios), engineering & design (Egis Avia) en zijn building services (Egis Buildings). Het consortium omvat ook IT-ondersteuning van ATOS en The Digital Journey.

Met deze samenwerking wil Belgocontrol zijn ATM-, CNS- en MET-infrastructuur volledig upgraden doorheen alle stadia van de levenscyclus van het systeem. Dat omvat ondersteuning bij de ontwikkeling van de infrastructuurstrategie op lange termijn, systeemdefinitie, -aankoop en -implementatie. Het consortium zal ook ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van nieuwe operationele concepten, procedures, veiligheidsaspecten en breder strategisch advies, bijvoorbeeld inzake operationele aspecten op de luchthaven, zoals capaciteitsverbeteringen en remote towers.

Innovatieve diensten

Het ingrijpende transformatieprogramma zal de implementatie ondersteunen van Belgocontrols langetermijnvisie en -missie inzake luchtverkeersbeheer in het hart van het Europese luchtruim. Dat behelst ook het bieden van meer toegevoegde waarde en alsmaar meer innovatieve diensten voor de gebruikers van het luchtruim en de luchthavens in België.

Er staan reeds projecten op stapel ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor surveillance, cybersecurity en remote towers. Daarmee verzekert Belgocontrol zijn blijvende veerkracht in het licht van nieuwe uitdagingen die drones en windmolenparken bijvoorbeeld met zich meebrengen.

Cedric Barbier, Egis Group executive director – Aviation, vertelt: “Wij zijn verheugd om Belgocontrol end-to-end consultancy en engineering support te kunnen bieden zodat het zijn ambitieuze en innovatieve strategische transformatie kan waarmaken. Aangezien wij in het verleden al voor Belgocontrol gewerkt hebben voor verschillende projecten, hebben we een grondige kennis opgebouwd van hun operationele en technische omgeving, de strategische context, alsook van de werkethiek en cultuur van de organisatie. We kunnen ook de interne en externe druk inschatten en zijn vertrouwd met het steeds competitievere landschap waarin Belgocontrol zijn activiteiten uitoefent. Dat betekent dat wij er onmiddellijk kunnen ‘invliegen’, wat een win-winsituatie oplevert.”

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol, voegt daaraan toe: “Een van de strategische doelstellingen van Belgocontrol is om onze diensten constant te vernieuwen. Daarvoor zijn wij steeds op zoek naar de juiste partners met de nodige kennis, skills en expertise om die doelen te bereiken. Dankzij de voortgezette samenwerking met het Egis-consortium, zullen we ons ambitieus transformatie- en verbeteringsprogramma de komende 3 jaar in een stroomversnelling kunnen brengen."

Hand shake tijdens World ATM Congress in Madrid:  Cédric Barbier, CEO van Egis; Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol en Nick McFarlane, directeur Helios