Belgocontrol klokt af op meer dan een miljoen veilige vliegbewegingen in 2017

Belgocontrol klokt af op meer dan een miljoen veilige vliegbewegingen in 2017

1.073.870: dat is het totale aantal vliegbewegingen dat de luchtverkeersleiders van Belgocontrol in 2017 in goede banen hebben geleid in het Belgische luchtruim en op de Belgische luchthavens. Dat cijfer is goed voor een toename met meer dan 3% in vergelijking met het jaar voordien. Alleen al op de Belgische luchthavens zorgde Belgocontrol er in het voorbije jaar mee voor dat meer dan 33 miljoen passagiers en bijna 1,3 miljoen ton vracht veilig vervoerd werden, een absoluut record. Op vlak van incidenten liet Belgocontrol opnieuw opmerkelijke cijfers optekenen.

Vrijdag 19 januari 2018

In 2017 was de groei van het aantal vliegbewegingen het meest uitgesproken in het CANAC2-verkeersleidingscentrum van Belgocontrol (+4,6%) en in de controletorens van Brussels Airport (+6,4%) en de luchthaven van Charleroi (+1,5%). Op de luchthavens van Antwerpen, Luik en Oostende vertoonde het vliegverkeer in 2017 een dalende tendens. Dat heeft vooral te maken met de toename van de vliegbewegingen op deze regionale luchthavens in 2016 als gevolg van de aanslagen in Brussel.

Zeer hoog niveau inzake veiligheid

Als we rekening houden met de graad van complexiteit van het Belgische luchtruim en de dichtheid van het luchtverkeer, zette Belgocontrol zeer goede prestaties neer inzake veiligheid. In 2017 deden zich drie incidenten van categorie B (‘belangrijk’) voor die aan Belgocontrol konden worden toegeschreven. Een incident van categorie A (‘ernstig’) wordt momenteel nader onderzocht. Net als in de afgelopen jaren blijft het aandeel van A- en B-incidenten in verhouding tot het totaal aantal gecontroleerde vliegbewegingen uiterst gering: slechts 0,0004%. Belgocontrol boekt zijn tweede beste resultaat ooit, op het recordjaar 2016 na (met 0 incidenten in categorie A en B).

Om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau te kunnen garanderen zet Belgocontrol sterk in op een open en alomtegenwoordige meldingscultuur. Elk voorval wordt gemeld en grondig onderzocht om er lessen uit te trekken en te vermijden dat een gelijkaardige situatie zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol: “Veiligheid zit in onze genen. Veilig vliegverkeer verzekeren voor de passagiers, het cabinepersoneel en de omwonenden is en blijft onze prioriteit. Elke dag opnieuw dragen onze luchtverkeersleiders daartoe bij. Door ook de capaciteit en de vlotte doorstroming van de lucht- en grondoperaties te waarborgen, draagt Belgocontrol zijn steentje bij tot de groei van de luchthavens en de luchtvaartsector in het bijzonder en van de Belgische economie in het algemeen.”

Belgocontrol Safety nets (in het Engels)

Belgocontrol Just Culture (in het Engels)

Door Belgocontrol gecontroleerde vliegbewegingen
Incidents 'A' & 'B'