Belgocontrol organiseert veilig vliegverkeer voor drones

Het aantal incidenten met drones neemt jaar na jaar toe. Belgocontrol en het Directoraat-Generaal Luchtvaart nemen maatregelen om duidelijkheid te scheppen voor eigenaars van drones en incidenten in de toekomst te vermijden.

Donderdag 26 oktober 2017

In 2015 vonden 6 incidenten met drones plaats. Vorig jaar (2016) waren dat er 11 en voor 2017 staat de teller op dit moment al op 14. Een incident kan gaan van de eenvoudige waarneming van een drone tot een bijna-aanvaring met een vliegtuig. Op 16 oktober werden nog drie drones van zo’n 2 meter groot gespot in het luchtruim nabij de luchthaven van Luik. De luchtverkeersleiding moest zelfs maatregelen nemen om het normale luchtverkeer die zone te doen vermijden.

Waar, wanneer en voor welke doeleinden de verschillende categorieën drones in ons land mogen gebruikt worden en aan welke voorwaarden de eigenaars moeten voldoen, is sinds 2016 vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Belgocontrol vindt het hoog tijd om dat wettelijk kader voor het gebruik van drones in het (lagere) Belgische luchtruim in praktijk toe te passen. Het zal daartoe samen met het DGLV enkele maatregelen nemen.

Informatie en mobiele app

In een eerste fase willen beide instanties informatie verschaffen aan eigenaars van drones, onder meer over waar er al dan niet mag gevlogen worden. Dat zal duidelijk gemaakt worden op overzichtelijke kaarten. Op basis van die informatie kunnen dronepiloten dan hun vlucht voorbereiden en de nodige toelatingen aanvragen.

Dat alles zal gebeuren via een speciaal daarvoor opgericht digitaal platform dat alle nodige gegevens verzamelt. Naast het lanceren van een publiek toegankelijke website zullen eigenaars van drones ook gebruik kunnen maken van een mobiele app. Via deze app zullen ze hun vluchtprofiel kunnen toetsen aan de toepasselijke regelgeving.

Belgocontrol en het DGLV zullen samen met een externe partner het platform uitwerken. In het eerste trimester van 2018 zouden de website en de app op basis van het platform beschikbaar moeten zijn voor de gebruikers. Belgocontrol staat dan in voor het verdere beheer ervan.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol: “Wij zijn voorstanders van het gebruik van drones maar het is onze opdracht om de veiligheid van àl het luchtverkeer te verzekeren. Het platform en de toepassingen zijn een eerste stap in het beheer van het drone-luchtverkeer. Belgocontrol en het DGLV zullen in de toekomst samen beslissen over eventuele volgende stappen.”