Samenwerking tussen Belgocontrol, SOWAER en Defensie: nieuwe radar in Florennes

De nieuwe radar van Belgocontrol die op een toren van 30 meter hoog geïnstalleerd is, is sinds deze ochtend operationeel. Hij is een bron van cruciale informatie voor de luchtverkeersleiders, op de luchthaven van Charleroi, op de luchtmachtbasis van Florennes en voor het overvliegend luchtverkeer boven België. Belgocontrol investeerde vijf miljoen euro in de nieuwe technische installatie.

Woensdag 12 juli 2017

De nieuwe radar geeft op de schermen van de luchtverkeersleiders de precieze positie weer van de vliegtuigen in nadering naar de luchthaven van Charleroi en naar de luchtmachtbasis van Florennes. Bovendien kan het vliegverkeer boven de Ardennen in een straal van 220 km beter gemonitord worden.

Op termijn moet de nieuwe radar van Florennes de huidige naderingsradar van Charleroi gaan vervangen. Zowel Belgocontrol als Defensie zullen gebruikmaken van de radar, in het kader van de versterkte samenwerking tussen de beide organismen.

De site van Florennes werd aangelegd en de nieuwe surveillanceradar werd gebouwd in nauwe samenwerking met de SOWAER (Société Wallonne des aéroports). Die laatste, belast met de bouw van het technisch gebouw en de beveiliging van de site, is eigenaar van de terreinen, terwijl de radar en alle technologische infrastructuur in Florennes aan Belgocontrol toebehoren.

Het beeld van het luchtverkeer in België wordt gevormd op basis van de waarnemingen van 9 radarsensoren, verspreid over zes sites van Belgocontrol (Brussel-Nationaal, Bertem, Florennes, Luik, Oostende en Saint-Hubert), aangevuld door een radar van Defensie en verschillende radars in het buitenland.

In totaal investeerde Belgocontrol de voorbije jaren 16 miljoen euro in de modernisering van zijn radarinstallaties, waarvan 5 miljoen in Florennes.

De nieuwe radar van Belgocontrol is op een toren van 30 meter hoog geïnstalleerd
Installatie van de radar van Florennes door de technische diensten van Belgocontrol